PSZ d'Ondersteen - Blijham

d’Ondersteen

Openingstijden

Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen 8.30 – 12.00 uur

dondersteen blijham (6)Groepsindeling

De peuterspeelzaal heeft 2 groepen, namelijk op

  • maandagmorgen en woensdagmorgen
  • dinsdagmorgen en donderdagmorgen

Per groep zijn er maximaal 15 peuters en twee leidsters.

Leidsters
  • Gea Oolders
  • Petra Sassen
  • Anja Blaauw
  • Miranka van Es
dondersteen blijham (8)Oudergeleding peuterspeelzaalcommissie
  • Reina Stel (voorzitter)
  • Patricia Groenewold (secretaresse)
  •  Sybrigje Schipper-Heikens (penningmeester)

Veurste Rou 2, 9697 RZ Blijham (Kaart)
Telefoon: 0597 – 56 21 16
Email: coordinator@PeuterspeelzalenBellingwedde.nl