Klachtenregeling

De SPGB kent een klachtenregeling voor ouders. Een uitgebreid klachtenreglement vindt u op de locatie van uw kind.

Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de wijze waarop u of uw kind is behandeld door de stichting, een peuteropvang of een medewerker van de stichting. Dit kan betrekking hebben op handelingen en beslissingen of op het nalaten daarvan.

Ondanks dat een klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie kan worden ingediend, gaan wij ervan uit dat bij een klacht eerst de betreffende persoon wordt aangesproken. De leidsters of de coördinator staan u graag te woord. Lukt het niet om in overleg met de coördinator de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan wordt de (schriftelijk ingediende) klacht aan het bestuur voorgelegd. Als ook zij geen bevredigende oplossing kan bieden kan de klacht aan de klachtencommissie worden voorgelegd.

De SPGB is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang voor de externe klachtenafhandeling. Dit is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen ondernomen kunnen worden. Deze klachtencommissie doet een uitspraak, waarin haar bevindingen, oordeel en aanbevelingen zijn opgenomen. Zowel de organisatie als de indiener van de klacht ontvangen deze uitspraak. Meer informatie over deze klachtencommissie vindt u op hun website (www.klachtkinderopvang.nl).