Bestuur

U bent op de website van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Bellingwedde, afgekort S.P.G.B.

De stichting heeft ten doel de ontwikkeling van 2 tot 4-jarige peuters te bevorderen, door ze gedurende 2 dagdelen per week, ‘s ochtends of ‘s middags samen te laten spelen onder begeleiding van twee deskundige leidsters in speciaal voor hen ingerichte ruimtes.

spgb2014 (13)Blijham en Bellingwolde hebben ieder een peuteropvangcommissie terwijl de peuteropvang in Veelerveen en Wedde een gezamenlijke peuteropvangcommissie hebben. De peuteropvangcommissie bestaat uit een leidstersgeleding en drie of meer ouders van peuters die de peuteropvang bezoeken. Via deze commissie is het voor de ouders mogelijk inspraak te hebben en zich bezig te houden met de dagelijkse gang van zaken van de eigen peuteropvang.

De voorzitter van de peuteropvangcommissie is afgevaardigde naar het overkoepelende stichtingsbestuur. Dit bestuur heeft de taak op zich genomen de randvoorwaarden te creëren om de opvang van de peuters zo optimaal mogelijk te maken. De peuter moet zich thuis voelen op de opvang. Het aanwezige speelgoed moet het kind prikkelen om er mee te spelen en het kind kan zich daardoor verder ontwikkelen.

Dit alles is alleen mogelijk door een forse subsidie van de Gemeente Westerwolde en een financiële bijdrage van de ouders/verzorgers.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft na het lezen van de website dan zijn het bestuur, de coördinator en de leidsters graag bereid, waar mogelijk, deze vragen te beantwoorden. Uiteraard hopen wij spoedig uw peuter te mogen begroeten als “peuter van onze peuteropvang”.

Namens de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Bellingwedde

Dineke Bieleveld-Staalstra (Voorzitter)

Samenstelling bestuur

  • Dineke Bieleveld-Staalstra (Voorzitter)
  • Kristien Vlieg (Secretaris)
  • Bert Vos (Penningmeester)
  • Anita Jager (Leidstersoverleg/ Coördinator)
  • Rika Warntjes (Hummelhofke/Krummelhörn)
  • Reina Stel (d’Ondersteen)
  • Dina Kaput (’t Beertje)