Ouderbijdrage

Ouderbijdrage vanaf 1 januari 2018

De ouderbijdrage (vanaf 1 januari 2018) hangt af van uw gezinssituatie. Er zijn twee verschillende situaties: U heeft recht op kinderopvangtoeslag en u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag.

  1. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u als beide ouders/verzorgers werkt en/of studeert. Of wanneer u een alleenstaand ouder bent en werkt of studeert. U betaalt dan vanaf 1 januari 2018 een maandbedrag gebaseerd op een vast uurtarief aan ons. Vanaf dat moment gaat ook 12 maanden betalen in plaats van de huidige 10. Van de Belastingdienst ontvangt u een deel van het maandbedrag terug, dit is de kinderopvang toeslag. De hoogte van dit deel, hangt af van uw gezamenlijk inkomen. Hoe minder u samen verdient, hoe meer u terugkrijgt. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Kijk op de website www.toeslagen.nl of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U leest daar ook meer over kinderopvangtoeslag aanvragen, veranderingen doorgeven en hoe u een proefberekening kunt maken.

  1. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, betaalt u vanaf 1 januari 2018 maandelijks een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2018, waarbij de gemeente een maximum heeft gesteld van € 400,- per jaar).

U gaat vanaf dat moment ook 12 maanden betalen in plaats van de huidige 10. U moet aantonen dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Dat kunt u aantonen door het ondertekenen van een “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” (hier downloaden), deze verklaring kunt u op onze website vinden. Daarnaast moet u een inkomensverklaring vanuit de belastingdienst meesturen. Op basis van uw gezamenlijk inkomen bepalen wij wat de hoogte van de ouderbijdrage is. Hoe lager het inkomen, des te lager de ouderbijdrage.

 

VVE indicatie

Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd een (risico op) taalachterstand en krijgen dan op 2 jarige leeftijd bij het consultatiebureau een VVE-indicatie. Wanneer uw kind een vve-indicatie van het consultatiebureau heeft gekregen én vier dagdelen naar de peuterspeelzaal gaat, hangt het van uw situatie af wat uw ouderbijdrage wordt vanaf 1 januari 2018. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan vraagt u kinderopvangtoeslag voor 2 dagdelen aan. In de toelichting staat hoe dit in zijn werk gaat. U betaalt dan het uurtarief van SPGB. Het derde dagdeel en vierde dagdeel VVE ontvangt u gratis. Als u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u 2 dagdelen de gesubsidieerde peuterspeelzaal ouderbijdrage. Het derde dagdeel en vierde dagdeel VVE ontvangt u dan gratis.

 

 

Rekenvoorbeelden Harmonisatiewetgeving gemeente Westerwolde

Wij bieden een regulier peutersopvang aan binnen de 40 schoolweken van 3,5 uur per dagdeel met afname van minimaal 2 dagdelen per week (per jaar is dat 280 uur peuteropvang).

 

Ouderbijdrage kinderopvang voorbeelden:

Peuteropvang 2 dagdelen a 3,5 per dagdeel: 7 uur per week x 40 weken = 280 uur per jaar

Kosten per jaar: 280 uur x € 7,45 per uur = € 2.086,-

 

Voorbeeld 1:

Verzamelinkomen  € 18.000,-

Kosten per jaar : € 2.086,-

Vergoeding  Belastingdienst (94%) € 1.960,84,-

Uw kosten: per jaar € 125,16 per maand**  €  10,43 per maand.

 

Voorbeeld 2

Verzamelinkomen  € 40.000,-

Kosten per jaar  € 2.086,-

Vergoeding  Belastingdienst (83,4%) € 1.739,72,

Uw kosten: per jaar € 346,28 per maand**  € 28,86 per maand.

 

Voorbeeld 3

Verzamelinkomen  € 77.000,-

Kosten per jaar € 2.086,-

Vergoeding  Belastingdienst (53,3%)  € 1.168,16

Uw kosten: per jaar  € 917,84  per maand**      €  76,49 per maand.

 

Voorbeeld berekening gesubsidieerde ouderbijdrage (bij geen recht op kinderopvangtoeslag):

VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2018

 

Inkomen: lager dan   –  € 18.849   uur tarief is: € 0,45 per uur

2 dagdelen 3,5 uur = 7 uur x 40 weken X € 0,45 = € 126,- : 12 maanden = € 10,50 ouderbijdrage per maand.

 

Inkomen: € 18.850  – € 28.981 uurtarief is € 0,50 per uur

2 dagdelen 3,5 uur = 7 uur x 40 weken x € 0,50 = €140 : 12 maanden = 11,66 ouderbijdrage per maand.

 

Inkomen: € 28.982  – of hoger uur tarief is € 0,95 per uur

2 dagdelen 3,5 uur = 7 uur x 40 weken x € 0,95 = 266,- : 12 maanden = 22,10 ouderbijdrage per maand.

 

 

* Gebaseerd op cijfers 2018. Aan deze voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen. SPGB maakt graag een berekening op maat voor uw situatie .

** Berekening kosten per maand: gebaseerd op 12 maandelijkse betalingen

In zaken, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.