Aanmelden en plaatsing

spgb2014 (12)U kunt uw peuter aanmelden als zij/hij 18 maanden is. Dit gebeurt met een aanmeldingsformulier.

Nadat de peuteropvang uw aanmeldingsformulier ontvangen heeft, nemen de leidsters contact met u op. Mocht er een wachtrij zijn dan bepaalt de inschrijfdatum de volgorde van in behandeling nemen. Pas na ontvangst van uw ouderbijdrageformulier kunnen wij overgaan tot plaatsing van uw peuter. U krijgt een uitnodiging wanneer uw kind op de peuterspeelzaal verwacht wordt. De eerste keer kunt u als ouder gezellig erbij blijven.

Omdat er 15 peuters in een groep zitten, zou het kunnen zijn, dat uw peuter, op het moment dat zij/hij twee wordt, nog niet bovenaan de lijst staat, d.w.z. er moet gewacht worden, totdat de peuter bovenaan de wachtlijst komt te staan. U begrijpt, dat u onmiddellijk als er plaats is, hierover een mededeling krijgt.

Trouwens, een peuter die door verhuizing de speelzaal in zijn oude woonplaats moet verlaten, zal bovenaan de wachtlijst geplaatst worden, evenals kinderen die een medische en/of sociale indicatie hebben.

In principe kunnen broertjes/zusjes binnen één groep geplaatst worden. Indien blijkt dat plaatsing binnen een dezelfde groep niet ten goede komt van de ontwikkeling van een van de broertjes/zusjes dan vindt er een gesprek plaats met de ouders. De mogelijkheid bestaat dat een van de kinderen over wordt geplaatst naar een andere groep.

De peuteropvang geeft bepaalde gegevens van kinderen door aan de gemeente. De gemeente gebruikt deze gegevens om haar beleid goed te kunnen vormgeven. Bij het verwerken van de gegevens houden de gemeente en de peuterspeelzalen zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat er nooit op individueel niveau over de kinderen wordt gerapporteerd, maar alleen over groepen iets wordt gezegd. Dat levert informatie op om te bepalen hoe men verder wil.