Aanmelden en plaatsing

spgb2014 (12)U kunt uw peuter aanmelden als zij/hij 18 maanden is. Dit gebeurt met een aanmeldingsformulier. U levert dit na invulling af bij de door u gekozen peuterspeelzaal. (Stelt u zich er trouwens van te voren wel even van op de hoogte of de door u gekozen peuterspeelzaal geen ‘lange’ wachtlijst heeft, hierover echter later meer).

Nadat de peuterspeelzaal uw aanmeldingsformulier ontvangen heeft, schrijven de leidsters de naam van uw peuter op de wachtlijst. De inschrijfdatum bepaalt de plaats op deze lijst. Pas na ontvangst van uw ouderbijdrageformulier kunnen wij overgaan tot plaatsing van uw peuter. U krijgt een uitnodiging wanneer uw kind op de peuterspeelzaal verwacht wordt. De eerste ochtend/middag kunt u als ouder gezellig erbij blijven.

Omdat er 15 peuters in een groep zitten, zou het kunnen zijn, dat uw peuter, op het moment dat zij/hij twee wordt, nog niet bovenaan de lijst staat, d.w.z. er moet gewacht worden, totdat de peuter bovenaan de wachtlijst komt te staan. U begrijpt, dat u onmiddellijk als er plaats is, hierover een mededeling krijgt.

spgb2014 (9)Trouwens, een peuter die door verhuizing de speelzaal in zijn oude woonplaats moet verlaten, zal bovenaan de wachtlijst geplaatst worden, evenals kinderen die een medische en/of sociale indicatie hebben.

In principe kunnen broertjes/zusjes binnen één groep geplaatst worden. Indien blijkt dat plaatsing binnen een dezelfde groep niet ten goede komt van de ontwikkeling van een van de broertjes/zusjes dan vindt er een gesprek plaats met de ouders. De mogelijkheid bestaat dat een van de kinderen over wordt geplaatst naar een andere groep.

De peuterspeelzaal geeft bepaalde gegevens van kinderen door aan de gemeente. De gemeente gebruikt deze gegevens om haar beleid goed te kunnen vormgeven. Bij het verwerken van de gegevens houden de gemeente en de peuterspeelzalen zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat er nooit op individueel niveau over de kinderen wordt gerapporteerd, maar alleen over groepen iets wordt gezegd. Dat levert informatie op om te bepalen hoe men verder wil.