Veranderingen in ouderbijdrage peuterspeelzalen

Geachte ouders en/of verzorgers,

Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal in de gemeente Bellingwedde. Wij sturen u deze brief omdat de manier waarop u uw maandelijkse ouderbijdrage betaalt, gaat veranderen per 1 januari 2018. U kunt in deze brief lezen wat u van deze veranderingen gaat merken

Wat verandert er? De peuterspeelzalen gaan onder de wet Kinderopvang vallen. Dat betekent dat ouders van kinderen op de peuterspeelzaal kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Hieronder staat beschreven hoe dat werkt. De verandering voeren wij door omdat het ministerie wil dat de kwaliteit en de wijze van financiering voor peuterspeelzalen en kinderopvang gelijk worden. De gemeente Bellingwedde wordt wettelijk verplicht te zorgen dat dit gebeurt. De gemeente Bellingwedde heeft samen met ons dit traject de afgelopen maanden zorgvuldig voorbereid.

De peuterspeelzalen van SPGB zullen per 1 januari 2018 twee dagdelen peuteropvang aanbieden van 3,5 uur per dagdeel.

 

Ouderbijdrage vanaf 1 januari 2018

De verandering van de ouderbijdrage vanaf 1 januari 2018 hangt af van uw gezinssituatie. Er zijn twee verschillende situaties: U heeft recht op kinderopvangtoeslag en u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag.

  1. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u als beide ouders/verzorgers werkt en/of studeert. Of wanneer u een alleenstaand ouder bent en werkt of studeert. U betaalt dan vanaf 1 januari 2018 een maandbedrag gebaseerd op een vast uurtarief aan ons. Vanaf dat moment gaat ook 12 maanden betalen in plaats van de huidige 10. Van de Belastingdienst ontvangt u een deel van het maandbedrag terug, dit is de kinderopvang toeslag. De hoogte van dit deel, hangt af van uw gezamenlijk inkomen. Hoe minder u samen verdient, hoe meer u terugkrijgt. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Kijk op de website www.toeslagen.nl of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U leest daar ook meer over kinderopvangtoeslag aanvragen, veranderingen doorgeven en hoe u een proefberekening kunt maken.

  1. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, betaalt u vanaf 1 januari 2018 maandelijks een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2018, waarbij de gemeente een maximum heeft gesteld van € 400,- per jaar).

U gaat vanaf dat moment ook 12 maanden betalen in plaats van de huidige 10. U moet aantonen dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Dat kunt u aantonen door het ondertekenen van een “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” (hier downloaden), deze verklaring kunt u op onze website vinden. Daarnaast moet u een inkomensverklaring vanuit de belastingdienst meesturen. Op basis van uw gezamenlijk inkomen bepalen wij wat de hoogte van de ouderbijdrage is. Hoe lager het inkomen, des te lager de ouderbijdrage.

 

VVE indicatie

Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd een (risico op) taalachterstand en krijgen dan op 2 jarige leeftijd bij het consultatiebureau een VVE-indicatie. Wanneer uw kind een vve-indicatie van het consultatiebureau heeft gekregen én vier dagdelen naar de peuterspeelzaal gaat, hangt het van uw situatie af wat uw ouderbijdrage wordt vanaf 1 januari 2018. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan vraagt u kinderopvangtoeslag voor 2 dagdelen aan. In de toelichting staat hoe dit in zijn werk gaat. U betaalt dan het uurtarief van SPGB. Het derde dagdeel en vierde dagdeel VVE ontvangt u gratis. Als u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u 2 dagdelen de gesubsidieerde peuterspeelzaal ouderbijdrage. Het derde dagdeel en vierde dagdeel VVE ontvangt u dan gratis.

 

Ouderbijeenkomst

Om u verder te infomeren over deze veranderingen organiseren wij in november een ouderbijeenkomst op:

woensdag 15 november 2017 aanvang 19:30 in Dorpshuis De Meet in Bellingwolde.

Tijdens deze bijeenkomst leggen wij de wijzigingen aan u uit en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zullen wij alle vragen en antwoorden verzamelen en aan iedereen beschikbaar stellen op onze website.

Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid  een afspraak te maken mocht u ondersteuning willen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag of een proefberekening willen voor uw persoonlijke situatie.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u die stellen op de ouderbijeenkomst of een email sturen naar onze coördinator: coordinator@peuterspeelzalenbellingwedde.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Bellingwedde

 

Rekenvoorbeelden Harmonisatiewetgeving gemeente Westerwolde

Wij bieden een regulier peutersopvang aan binnen de 40 schoolweken van 3,5 uur per dagdeel met afname van minimaal 2 dagdelen per week (per jaar is dat 280 uur peuteropvang).

 

Ouderbijdrage kinderopvang voorbeelden:

Peuteropvang 2 dagdelen a 3,5 per dagdeel: 7 uur per week x 40 weken = 280 uur per jaar

Kosten per jaar: 280 uur x € 7,45 per uur = € 2.086,-

 

Voorbeeld 1:

Verzamelinkomen  € 18.000,-

Kosten per jaar : € 2.086,-

Vergoeding  Belastingdienst (94%) € 1.960,84,-

Uw kosten: per jaar € 125,16 per maand**  €  10,43 per maand.

 

Voorbeeld 2

Verzamelinkomen  € 40.000,-

Kosten per jaar  € 2.086,-

Vergoeding  Belastingdienst (83,4%) € 1.739,72,

Uw kosten: per jaar € 346,28 per maand**  € 28,86 per maand.

 

Voorbeeld 3

Verzamelinkomen  € 77.000,-

Kosten per jaar € 2.086,-

Vergoeding  Belastingdienst (53,3%)  € 1.168,16

Uw kosten: per jaar  € 917,84  per maand**      €  76,49 per maand.

 

Voorbeeld berekening gesubsidieerde ouderbijdrage (bij geen recht op kinderopvangtoeslag):

VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2018

 

Inkomen: lager dan   –  € 18.849   uur tarief is: € 0,45 per uur

2 dagdelen 3,5 uur = 7 uur x 40 weken X € 0,45 = € 126,- : 12 maanden = € 10,50 ouderbijdrage per maand.

 

Inkomen: € 18.850  – € 28.981 uurtarief is € 0,50 per uur

2 dagdelen 3,5 uur = 7 uur x 40 weken x € 0,50 = €140 : 12 maanden = 11,66 ouderbijdrage per maand.

 

Inkomen: € 28.982  – of hoger uur tarief is € 0,95 per uur

2 dagdelen 3,5 uur = 7 uur x 40 weken x € 0,95 = 266,- : 12 maanden = 22,10 ouderbijdrage per maand.

 

 

* Gebaseerd op cijfers 2018. Aan deze voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen. SPGB maakt graag een berekening op maat voor uw situatie .

** Berekening kosten per maand: gebaseerd op 12 maandelijkse betalingen