De peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal biedt een eigen pedagogisch milieu in aanvulling op de thuissituatie. Het is een plek waar kinderen in een vertrouwde omgeving veilig kunnen spelen. Peuters ontwikkelen zich via spel. Spelenderwijs en in interactie met andere peuters en leidsters doen kinderen gevarieerde ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat.

Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van taal- , sociale, creatieve, motorische en cognitieve vaardigheden. Elk kind doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Dikkie Dik en de taart voor peuters op 20 of 22 juni, maar ook voor ouders. Lees HIER meer!

spgb2014 (10)

Spelenderwijs samen groeien!!